Tự học marketing

Học Marketing thật đơn giản !

Công cụ IMC

IMC là truyền thông thích hợp các phương tiện một trong những khái niệm của marketing hiện đại. IMC là từ viết tắt của intergated Marketingg Communications hay chính là Promotion Mix.

Chúng ta hay dễ nhầm lẫn marketing mix 7ps và promotion mix. Bản tóm tắt sau sẽ giúp bạn hình dung ra vẫn đề dễ hơn:

marketing-mix-model-600x288

Còn promotion mix có 6 công cụ chính

chap_18_02 Trong bảng phân tích dưới đây thiếu một công cụ là interactive hay còn gọi là Internet Marketing.

Còn cách thức để lên một kế hoạch imc tích hợp hay một số doanh nghiệp hay gọi tắt lại là kế hoạch quảng cáo, quảng bá thương hiệu…

Lưu ý là branding là quản lý nhãn hiệu còn IMC là cách thức truyền thông, 2 cách làm và chiến lược hoàn toàn khác nhau, nhưng đây là 2 công cụ (promotion element) trong chiêu thị hỗn hợp.

MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG TÍCH HỢP

MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG TÍCH HỢP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: