Tự học marketing

Học Marketing thật đơn giản !

Ma trận GE- cách thành lập

Ma trận GE bắt nguồn từ công ty tư vấn McKinsey đưa ra và áp dụng vào mô hình của tập đoàn General Electric để thực nghiệm.

Gồm 2 phần là tốc độ phát triển của thị trường hay còn gọi là sức hấp dẫn của thị trường và sức mạnh của doanh nghiệp.

Muốn vẽ được ma trận này thì đầu tiên phải có SWOT để phân tích sức mạnh nội bộ doanh nghiệp, và cơ hội của thị trường.

Một số bài viết liên quan đến SWOT và PESTEL

https://vanmarketing.wordpress.com/marketing-plan/phan-tich-swot-swot-analysis/

https://vanmarketing.wordpress.com/2013/10/16/swot-for-small-businesses/

https://vanmarketing.wordpress.com/marketing-plan/phan-tich-moi-truong-

pestel/

Phân tích tài chính

https://vanmarketing.wordpress.com/marketing-plan/phan-tich-suc-manh-noi-bo-internal-analysis/

Trong thực tế doanh nghiệp thì cần phân tích thêm vấn đề tài chính và tỷ lệ tăng trưởng của ngành hàng.

GE có rất nhiều ứng dung như hoạch định chiến lược công ty, so sánh sức mạnh của đối thủ, đo lại sức mạnh của thương hiệu hay sản phẩm.

Đây là một dạng mô hình cho chiến lược dòng sản phẩm.

ge matrix

Cách nào để tính vẽ ra được một ma trận GE

Đầu tiên là GE chuẩn thì có hệ số 4

thang ge

Cách tính các thang đo.

Đầu tiên là các yếu tố  được chia làm 2 phần là tính hấp dẫn của thị trường và sức mạnh của doanh nghiệp. Ví dụ dưới đây thì tính hấp dẫn của thị trường là 3.7. Sức mạnh doanh nghiệp là 3.4.

ge ung dung

Diễn giải:

Mỗi một yếu tố sẽ có trọng số mức độ quan trọng ví dụ quy mô thị trường là 20% tương đương 0.2 và lưu ý tổng các yếu tố là 100% tương đương 1.

Điểm: 1 – 5 cho mức độ ảnh hưởng 1 là ít nhất, 5 là nhiều nhất

Giá trị = Trọng số X điểm

Tổng các giả trị ta được điểm hệ số GE

Tổng hơp chiến lược GE

MaTranQuanTriChienLuoc

Đầy đủ của các thang đo

ge tai lieu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: