Tự học marketing

Học Marketing thật đơn giản !

Maket Research

Nghiên cứu thị trường là gì ? Tại sao phải nghiên cứu thị trường ?

Nghiên cứu thị trường rất tốn kém và chỉ dành cho những công ty lớn có ngân sách cho khoản này

Số liệu nghiên cứu thị trường thường không chính xác ?

Vậy đâu mới là sự thật về nghiên cứu thị trường

Hiện nay ở các công ty, các marketer thường là người kiêm luôn vai trò làm khảo sát, lấy số liệu, phân tích mẫu và viết báo cáo cho một cuộc nghiên cứu thị trường. Số lượng công việc và thời gian để làm khảo sát thật không ít. Vậy cách nào để đơn giản hóa công việc nặng đầu này.

Trước hết, tại sao cần phải nghiên cứu thị trường, mục tiêu của cuộc nghiên cứu này là gì ? Có cần thiết phải làm khảo sát không ? Thông thường sẽ bị các tình huống là khảo sát đã tốn công nên mong muốn lấy được thật nhiều số liệu để dành cho lần sau. Chính nguyên nhân này sẽ làm cho cuộc khảo sát của bạn bị “dàn mỏng” ra và số lượng câu hỏi khảo sát tăng lên, đồng nghĩa với việc thời gian phỏng vấn tăng lên.

Đây làm một quy trình tóm gọn việc khảo sát thị trường

nctt 1

1. Xác định nguyên nhân phải nghiên cứu hoặc mục tiêu của cuộc nghiên cứu

2. Phương pháp nghiên cứu và thu thập thông tin

3. Tiến hành nghiên cứu và xử lý số liệu

4. Báo cáo

Để làm được khảo sát bạn phải hiểu là có bao nhiêu phương pháp nghiên cứu và bao nhiêu cách lấy số liệu

pp thu thap

Ví dụ phương pháp nghiên cứu định tính dùng để chuyển một giả thiết với dạng không cụ thể như “tóc vàng thì hài hước hơn”. Đây là một biến định tính vì không thể đo đươc thế nào là hài hước, cho nên phải lấy số lượng là định lượng để kiểm tra định tính là trong 100 cô tóc vàng thì có 80 cô có thể kể chuyện cười là một kiểm định nhỏ cho việc hài hước.

Cách lấy số liệu thì có số liệu thứ cấp, số liệu từ cuộc khảo sát là sơ cấp vì không được công bố rộng rãi.

Để làm khảo sát thì có 4 cách phổ biến: khảo sát đường phố, phỏng vấn nhóm, khảo sát mù, khảo sat tiêu dùng qua việc thu thập thùng rác.

Trong các mục nhỏ hơn có giới thiệu cho các bạn cách lập bảng câu hỏi, mục tiêu nghiên cứu và cả xử lý số liệu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: