BRAND DEVELOPING INDEX (BDI)

MỘT SỐ CÔNG THỨC ĐO LƯỜNG TRONG MARKETING

Marketing và hoạt động quảng bá thương hiệu thường phải tiêu một số tiền không ít của bên doanh nghiệp. Nhưng đôi khi hiệu quả của việc đầu tư thương hiệu trong một sớm một chiều có thể thấy ngay. Vậy làm cách nào để có thể đo lường được các chương trình marketing ? Và có nên tiếp tục chi tiền quảng cáo.

Thông thường về làm promotion hay thương hiệu có 3 công thức được áp dụng rộng rãi ở Mỹ mà bạn có thể tham khảo qua:

1. Khảo sát về sức mạnh mua hàng (survey of buying power index)

2. Sự phát triển thương hiệu ( brand development index BDI) được tính bằng % thương hiệu tại thị trường đó chia cho % dân số tại thị trường đó.

Ví dụ: Coca- cola có thị phần theo nhãn hiệu tại thị trường TP  Hồ Chí Minh là 50%, trong đó tp hồ chí minh có số dân là 8 triệu chiếm10% doanh số thì công thức như sau

BDI = 50%/10% *100= 200

Đây là một chỉ số tốt về mức độ nhận biết thị trường. Tuy nhiên phải còn xét thêm 1 yếu tố là có bao nhiêu sản phẩm tương tự ở thị trường này nên sẽ phải có thêm công thức tính CDI

3. Đo lường danh mục sản phẩm (Category development index), cách tính giống BDI.

Ví dụ ở thị trường Sài Gòn có 400 sản phẩm (SKU) nước ngọt hoặc nước uống có ga, trong đó Coca – Cola có 60 sku đơn vị kinh doanh (tính theo cả đóng gói chai nhựa, sành, lon, và kích thước). Thì % danh mục sản phẩm là 60/400=15%.Dân số ở SG chiếm 10%.

CDI= 15%/10%*100 =150

Và đây là chiến lược truyền thông dựa trên 2 thông số trên

Một số cách để tăng độ nhận dạng thương hiệu

https://vanmarketing.wordpress.com/2015/02/20/mot-so-cach-quang-ba-thuong-hieu/

cdi va bdi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.