Đẩy và kéo (Pull or Push)

Trong lập kế hoạch marketing, thì pull and push là một trong những chiến thuật để định hướng trong thiết kế kênh phân phối và xây dựng hệ thống thông tin. Đây là một phần tương đối nhỏ trong toàn bộ chiến lược marketing của bạn. Nhưng nếu thực sự hiểu rõ về nó, bạn sẽ thu được nhiều kết quả bất ngờ.

Kỹ thuật đẩy và kéo có thể giải thích đơn giản là kéo khách hàng về và đẩy hàng hóa ra ngoài thị trường.

Đây là một số yếu tố ảnh hường đến pull và push. Thường được sử dụng trong hệ thống phân phối.

Khi công ty tạo ra được một sản phẩm mới như Apple thì người tiêu dùng sẽ có nhu cầu, công ty đã tạo ra được nhu cầu mới trên thị trường thì sử dụng phương thức là đẩy hàng hóa ra từ nhà sản xuất, qua kênh phân phối và đến tay người tiêu dùng.
Vai trò marketing, tùy sản phẩm của công ty và tùy thời điểm sẽ áp dụng phương

thức là đẩy hang kéo.Và trường hợp ngược lại, người tiêu dùng có một nhu cầu

mới về sản phẩm hay dịch vụ thì thông tin sẽ đi ngược từ nhà bán lẻ, họ sẽ phàn nàn với bán sỉ và cuối cùng là thúc đẩy nhà sản xuất tạo ra sản phẩm mới.