Brilliant Coca Cola CNY Campaign!

mẫu thiết kế đẹp

Ang Mo Beng's Mini World

It’s the time of the year again when everyone is out busy shopping for Chinese New Year (CNY) goodies to stock at home for visiting guests. And yes, AMB too…
On my shopping list was Coke and I was about to settle for a 24-can carton when at the corner of my eye caught sight of the 30-can box! Price difference not much, but what attracted me was the packaging! You could actually “transform” the box into a Lion Dance Head (sort-of… Haha). How cool is that?

Well, at least it amused my cheeky monkey this morning. 🙂
Hope you guys have fun with it too! Till next time. ~AMB

20140129-125727.jpg
Update: Here’s my cheeky monkey with her “Lion Head”. 😉

20140214-160846.jpg

View original post

Có nên khuyến mãi

Bạn đang làm marketing của một công ty hay làm chủ doanh nghiệp của bản thân mình, có lẽ không ít lần bạn phải trả lời câu hỏi với sếp hoặc với chính bản thân mình là làm sao để tăng doanh số bán hàng. Và dĩ nhiên điều bạn nghĩ đến đầu tiên mà các nhân viên bán hàng hoặc người khác bạn có thể khuyến bạn đầu tiên là GIẢM GIÁ. Vì đa số điều quan niệm rằng chỉ có giảm giá thì mới cạnh tranh, có giảm giá thì mới dễ bán được hàng. Với cương vị là một người làm marketing, bạn phải làm như thế nào ?
Đọc tiếp