Tự học marketing

Học Marketing thật đơn giản !

Truyền thông PR

Cách để xây dựng một thông điệp truyền thông

Vấn đề truyền thông trong lĩnh vực quảng cáo và marketing thì thường được gọi với một cái tên nghề nghiệp hơn là PR.

PR là người đại diện phát ngôn cho công ty hoặc thương hiệu cho các kênh báo chí truyền thông. Đồng thời họ cũng là người xử lý khủng hoảng khi các vấn đề truyền thông xảy ra. Và cũng là người lo về kênh truyền thông nội bộ của doanh nghiệp.

Một số nguyên tắc cơ bản trong quá trình truyền thông.

Thông thường bạn sẽ có rất nhiều dữ liệu cần được truyền thông về sản phẩm và doanh nghiệp. Bạn cần chọn ra thông điệp thích hợp cho chiến dịch của mình. Sau đó tiến hành mã hóa thông điệp bằng câu chữ, hình ảnh, và cả kênh truyên thông bạn sử dụng để khi người đọc nhìn thấy sẽ hiểu được cái mà bạn muốn truyền thông cho họ là thông điệp. Ngoài ra còn có rất nhiều hình ảnh, bài báo, quảng cáo giúp giải mã thông điệp.

Nguyên tắc S – E – M – D – R

Source- Nguồn thông tin

Encoder – Mã hóa

Message- Thông điệp

Decoder – Giải mã

Receiver – Người nhận

Cách để viết thông điệp hay

Use contraction – Mệnh đề đối lập , không những mà còn

Hạn chế thì bởi, là, mà

Thay thế danh từ bằng đại từ

Câu văn không bị trùng lặp

Câu văn ngắn gọn, súc tích, diễn tả đầy đủ ý nghĩa.

Sử dụng ngôn ngữ người đọc

Sử dụng câu văn đơn giản.

Hay nguyên tắc ASSOCU- active- simple- short – oranized – conviencing – Undertandable

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: