Tự học marketing

Học Marketing thật đơn giản !

Marketing plan outline – Dàn ý một kế hoạch marketing

Dàn ý một kế hoạch marketing – outline of marketing plan

Lời giới thiệu đề tài- trích dẫn

 1. Mục lục
 2. Lý do
 3. Mục tiêu
 4. Tầm quan trọng
 5. Phân tích vĩ mô
  • Phân tích ngành
  • Xu hướng ngành
  • Tốc độ phát triển
  • Pestel (phân tích môi trường)
 6. Phân tích nội bộ (thường là tài chính).
 7. Phân tích đối thủ cạnh tranh
 8. Phân tích khách hàng
 9. Phân tích Swot
 10. Chiến lược marketing
 11. Marketing mix
 12. Ngân sách
 13. Kế hoạch dự phòng
 14. Kết luận

Tài liệu tham khảo

One thought on “Marketing plan outline – Dàn ý một kế hoạch marketing

 1. Pingback: Marketing plan outline – Dàn ý một kế hoạch marketing | Tự học marketing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: