Tự học marketing

Học Marketing thật đơn giản !

1. Phân tích ngành

Phân tích ngành để hiểu về lĩnh vực bạn đang kinh doanh trong đó có 3 yếu tố cần lưu ý là

Phân tích tốc độ phát triển của ngành

Phân tích xu hường phát triển của ngành

Phân tích môi trường kinh doanh – PESTEL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: