Tự học marketing

Học Marketing thật đơn giản !

5.Phân tích Swot

Trong kế hoạch Marketing thì phân tích SWOT là một bước quan trọng để bước được sức mạnh của doanh nghiệp, sức mạnh của sản phẩm hay SBU- một đơn vị kinh doanh. Thong thường thì sẽ kết hợp phân tích SWOT với BCG hay ma trận GE để xây dựng chiến lượng kinh doanh. Từ chiến lược kinh doanh mới định hình được chiến lược marketing năm hoặc cho từng dòng sản phẩm.

SWOT_analysis_example

SWOT gồm 4 phần là Cơ hội (O) – đi liền với đe dọa (T) là những yếu tố từ môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Và 2 yếu tố bên trong từ chính sức mạnh tài chính và con người máy móc của doanh nghiệp là điểm Mạnh (S) và điểm yếu (W).

Để đánh giá và phân tích SWOT chính xác thì cần sự tham gia của các thành viên trong công ty hoặc nhóm dự ăn kinh doanh. Bảng dưới đây là phần lớn các yếu tố ảnh hưởng được đưa vào đánh giá theo mức quan trọng.

Tổng mức quan trọng là 100% tương đương với hệ số 1. Các yếu tố sẽ được đánh giá mức độ ảnh hưởng từ 1 đến 5 với 1 là ít ảnh hưởng nhất và 5 là ảnh hưởng nhiều nhất.

STT Cơ hội Mức quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng
1 Chính sách nhà nước hỗ trợ 0.05 1 0.05
2 Nguồn nhân lực dễ tìm kiếm 0.15 3 0.45
3 Gia nhập AFTA 0.05 2 0.1
4 Gia nhập WTO 0.15 2 0.3
5 Nhu cầu sản phẩm nhiều và ngày càng tăng 0.3 3 0.9
6 Chủng loại đa dạng 0.3 3 0.9
Tổng số điểm 1 2.7
STT Đe dọa Mức quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng
1 Nhiều đối thủ cạnh tranh 0.3 3 0.9
2 Giá hàng hóa phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu 0.2 3 0.6
3 Tỷ lệ lạm phát cao 0.1 2 0.2
4 Gia nhập AFTA 0.05 2 0.1
5 Gia nhập WTO 0.15 2 0.3
6 Hàng nhái, hàng giả từ Trung Quốc 0.2 2 0.4
Tổng số điểm 1 2.5
STT Điểm mạnh Mức quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng
1 Tài chính dồi dào 0.1 3 0.3
2 Bộ máy gọn nhẹ 0.15 3 0.45
3 Nhân viên có kỹ năng 0.15 2 0.3
4 Khả năng quản lý tốt 0.15 3 0.45
5 Sản phẩm đa dạng 0.15 3 0.45
6 Đại lý rộng khắp 0.15 3 0.45
7 Năng lực cạnh tranh tốt 0.15 2 0.3
Tổng số điểm 1 2.7
STT Điểm yếu Mức quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng
1 Phụ thuộc nhiều vào nhà cung ứng 0.15 3 0.45
2 Khó thâm nhập thị trường mới 0.15 2 0.3
3 Chưa có chính sách chăm sóc khách hàng 0.1 3 0.3
4 Nhân sự thường thay đổi 0.15 3 0.45
5 Sử dụng vốn nhiều 0.15 3 0.45
6 Chưa cắt giảm chi phí 0.2 2 0.4
7 Chưa đào tạo được nguồn nhân lực dự phòng 0.1 2 0.2
Tổng số điểm 1 2.55

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: