FAB Analysis

FAB là một công cụ giúp phân tích tính năng sản phẩm để tạo nên lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

fab

Features Advantages Benefits

Đây là gì                                          Dùng để làm gì                                     Có lợi ích gì cho tôi

Để xây dựng được một FAB tốt, người thực hiện phải nắm rõ các thuộc tính của sản phẩm hiện có, và xu hướng của thị trường, thuộc tính của đối thủ. Đây là những điểm cơ bản để tạo nên sự khác biệt và thuyết phục khách hàng mua hàng.

Còn về Advantages nói về lợi thế cạnh tranh, từ những thuộc tính nổi bật nêu lên tính chất cần của nó cho sản phẩm hoặc dịch vụ.

Ví dụ: máy chụp hình có khả năng nhận diện khuôn mặt nhanh hơn gấp 4 lần. Đây là thuộc tính của sản phẩm (F). Khi chuyển sang thành A thì là nhận diện khuôn mặt dễ dàng để có góc hình đẹp hơn và khi chuyển sang B, giúp người sử dụng nhanh chóng chụp được hình ảnh của trẻ nhỏ, hay những người đi đường dễ dàng.

Đây là cơ sở rất quan trọng để thuyết phục khách hàng mua hàng. Nếu nhân viên bán hàng cứ thuộc làu làu kỹ thuật, thông số của sản phẩm mà không chứng mình được lợi ích của nó, cũng như sự cần thiết thì không thể cạnh tranh được với các dòng giá rẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.