Tự học marketing

Học Marketing thật đơn giản !

Đối tượng nghiên cứu

Ví dụ nghiên cứu cho hành vi sử dụng túi thân thiện môi trường tại coop mart

Image

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Theo kết quả điều tra dân số ngày 01/04/2009 Thành phố Hồ Chí Minh có dân số 7.162.864 người. Vì đối tượng mục tiêu là khách hàng đi siêu thị nên sẽ xét thêm một số yếu tố khác để đảm bảo độ chính xác của câu trả lời.

Về độ tuổi, khách hàng phải từ độ tuổi từ 15-45. Vì ở độ tuổi này thì các vấn đề về nhận thức đáp ứng yêu cầu. Nếu trẻ hơn 15 tuổi thì tâm lý chưa ổn định, các câu trả lời chưa chính xác. Nếu trên 45 tuổi thì dễ rơi vào tình trạng là bảo thủ do thành kiến lâu năm của xã hội và các yếu tố về sức khỏe (lãng tai) và tâm lý khó chịu nên rất khó tiếp xúc để hoàn thành bảng câu hỏi. Sẽ chia làm 3 nhóm chính là từ 15-25, 25-35, 35-45.

Trình độ văn hóa để đủ nhận thức về các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường là 10/12. Trong đó các sẽ chia làm 3 nhóm chính là nhóm sơ cấp nghề (dưới trung cấp), trung cấp -cao đẳng, và nhóm đại học và trên đại học

Thu nhập, để đối tượng có thể là khách hàng đi siêu thị thường xuyên thì thu nhập của họ phải từ trung bình khá trở lên (ước tính thu nhập cá nhân là 3 triệu/tháng).

Tần suất đi siêu thị, để có thể quan tâm được đến các hàng hóa đang được bán trong siêu thị thì đối tượng phải đảm bảo là đi siêu thị ít nhất 1tuần/lần

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: