Tự học marketing

Học Marketing thật đơn giản !

Phương pháp tính mẫu

Cách chọn mẫu

Sau khi tính được số lượng bảng câu hỏi bạn cần khảo sát. Bạn phải tiến hành phân bổ mẫu cho các đối tượng đại diện bạn cần khảo sát để đại diện cho nhóm.

Phân tầng theo độ tuổi

Dựa theo cơ cấp tháp tuổi ở Việt Nam để lấy tỷ lệ tương ứng giữa các nhóm tuổi

Độ tuổi

Tỷ lệ %

Tổng số

15-25

50%

        100
25-35

30%

          60
35-45

20%

          40

Tổng

        200

 Phân tầng theo độ tuổi và giới tính. Trong đó nữ giới đi siêu thị nhiều hơn nên tỷ lệ nam : nữ = 3 :7

Độ tuổi

% tỷ lệ

Tổng số

Nam

Nữ

15-25

50%

        100         30           70
25-35

30%

          60         18           42
35-45

20%

          40         12           28

Tổng

        200         60         140

Kết hợp phân tầng theo độ tuổi, trình độ học vấn và giới tính

Độ tuổi Trình độ học vấn Tỷ lệ Số bảng Nam Nữ
15-25 Dưới trung cấp-sơ cấp

20%

20

6

14

Trung cấp-cao đẳng

30%

30

9

21

Đại học-Trên đại học

50%

50

15

35

Tổng

100

30

70

25-35 Dưới trung cấp-sơ cấp

20%

12

4

8

Trung cấp-cao đẳng

30%

18

5

13

Đại học-Trên đại học

50%

30

9

21

Tổng

60

18

42

35-45 Dưới trung cấp-sơ cấp

20%

8

2

6

Trung cấp-cao đẳng

30%

18

5

13

Đại học-Trên đại học

50%

30

9

21

Tổng

40

12

28

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: