Marketing Strategy

Các  chiến lược và chiến thuật Marketing Mix sẽ dễ làm bạn nhầm lẫn. Có một mẹo nhỏ để bạn dễ hình dung ra.

Đầu tiên bạn phải nhìn vấn đề toàn diện và phân biệt thật rõ ràng có các chiến lược trong một kế hoạch.

1. Bạn đang viết kế hoạch kinh doanh hay kế hoạch marketing ? Marketing là một phần của quản trị kinh doanh trong đó còn có các bộ phận khác như tài chính, kế toán, nhân sự, logisitic…Mục tiêu của Marketing được xây dựng từ mục tiêu chung của công ty nhưng chi tiết và cụ thể hơn. Vì Marketing và sales chịu trách nhiệm về doanh số và bán hàng.

Từ SWOT bạn có thể phân tích ra chiến lược chung của công ty theo sơ đồ kết hợp các yếu tố như sau:

Chien luoc kinh doanh

SO là mở rộng hoạt động kinh doanh, WT là thu hẹp..

mp

Chiến lược Marketing là một chỉ dẫn xuyên suốt cho tất cả các chiến dịch marketing, PR, bán hàng để cuối cùng đạt được mục tiêu mà công ty đặt ra “Marketing Objectvies”.

Chiến lược Marketing chỉ có 3 yếu tố căn bản : chiến lược tổng quát, định vị, mục tiêu marketing (Strategies, Positioning, and Marketing Objectives). Để ta có thể xây dựng được Marketin Mix ồm có 8Ps thêm kế hoạch dự phòng, ngân sách, kế hoạch triển khai là đã có được Marketing PLAN

Để xây dựng chiến lược thì có thể phân tích khác như GE, BCG, PCL (vòng đời sản phẩm), để làm cơ sở quyết định chứ không phải nhất thiết phải có. Vì trong một công ty có thể có nhiều sản phẩm, SKU nến chiến lược khác nhau, hoặc định vị từng sản phẩm dịch vụ khách nhau. Có 2 cách tôi hay áp dụng

1. Tôi là ai ? Tôi là người dẫn đầu, thách thức, bắt chước, hay tôi quá chuyên biệt thì chiến lược của tôi là gì ?

2. Sản phẩm của tôi đang ở đâu ? Mới gia nhập, đang phát triển, thịnh vượng, giảm dần hay chuẩn bị loại bỏ ? Chiến lược của tôi sẽ là gì ?

Xem thêm tại liệu tại đây

Chien luoc marketing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.