Tự học marketing

Học Marketing thật đơn giản !

Khuyến mãi cho kênh GT

Khuyến mãi cho kênh GT hay còn gọi là kênh bán hàng truyền thống Traditional Trade. Bên GT thì khuyến mãi chủ yếu cho các đại lý, các chương trình thông thường ít hơn cho người tiêu dùng. Vì một phần rất khó quản lý chương trình bên GT và một phần chương trình không đến được tay người tiêu dùng. Mức độ truyền thông và quảng bá thương hiệu qua các hoạt động khuyến mãi cho đại lý ít hiệu quả hơn. Công cụ này thường chỉ có giá trị tăng doanh số theo mục tiêu ngắn hạn và duy trì lòng trung thành của khách hàng.

sales-promotional-tools-3-638Một số chương trình chính hay chạy cho kênh nay là trưng bày tại điểm bán, chiết khấu bán hàng, trade show hay event tại điểm bán. Nhưng khi làm bên kênh này thì số lượng điểm bán thường nhiều nên đòi hỏi đội trade marketing đông và chạy các chương trình cố định.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: