Tự học marketing

Học Marketing thật đơn giản !

Bán hàng hiện đại

Bán hàng truyền thống Bán hàng hiện đại
Chủ yếu là sản phẩm customised, flexible, tailored product and service
Bán hàng chủ yếu dựa vào nhân viên bán hàng “strategic business manager”
Người bán hàng phải hiểu về sản phẩm Hiểu về thị trường
Dẫn đầu về thời gian là lợi thế cạnh tranh just-in-time (JIT) Lợi thế cạnh tranh: các chiến lược hỗ trợ kinh doanh và phát triển thị trường.
Giá trị dựa vào  giá bán Giá trị dựa vào CSR (trách nghiệm xã hội)
Lợi ích và  lợi thế cạnh tranh hoàn toàn  sản phẩm và dịch vụ hoàn toàn Cách thức tổ chức bán hàng
Lợi ích từ việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ Dịch vụ, mối quan hệ, đào tạo nhân viên, quan hệ…
Giá bán tính để lợi nhuận, khách hàng không được tính là tài sản Giá bán theo giá thị trường, khách hàng là tài sản của công ty
Bán hàng truyền thống Bán hàng hiện đại
Người bán hàng chỉ cần hiểu điều khách hàng cần Hiểu về khách hàng của khác hàng
sales person sells (customers only deal with sales people, pre-sale) whole organization sells (customers expect to be able to deal with anybody in supplier organization, pre-sale)
Vai trò của nhân viên bán hàng bị giới hạn không linh hoạt trong các vấn đề thương lượng mua bán thường phải hỏi ý cấp trên Vai trò của nhân viên bán hàng rất cao(có kinh nghiệm), có thể thương lượng, linh hoạt và ra các quyết định nhanh chóng.
Tổ chức theo chiều dọc Tổ chức theo chiều ma trận
Khách hàng thích nói chuyện với những người có khả năng quyết định Giao tiếp mở
Khách hàng là người xác định chuẩn mực yêu cầu về sản phẩm Doanh nghiệp
Không giúp khách hàng bán hàng Hỗ trợ, tư vấn để khách hàng bán hàng tốt hơn.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: