Tự học marketing

Học Marketing thật đơn giản !

4.1 Khách hàng mục tiêu- Target segmentation

4.1 Khách hàng mục tiêu- Target segmentation.

Hãy chọn đúng phân khúc

 

Single Post Navigation

One thought on “4.1 Khách hàng mục tiêu- Target segmentation

  1. Pingback: 4.1 Khách hàng mục tiêu- Target segmentation | Tự học marketing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: