Tự học marketing

Học Marketing thật đơn giản !

Phân tích sức mạnh nội bộ

Vấn đề này đào sâu hơn các yếu tố để xây dựng SWOT thật chi tiết. Nếu bạn không phải là vị trí lãnh đạo hoặc là người có thể quyết định về chiến lược kinh doanh của công ty, tôi khuyên bạn chỉ tham khảo đừng cố gắng hiểu vì nó sẽ làm bạn bị thiếu thông tin về các từ khóa liên quan như chuỗi giá trị, quy trình kiểm soát nội bộ …..

Phân tích sức mạnh nội bộ.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: