Tự học marketing

Học Marketing thật đơn giản !

Hướng dẫn sử dụng SPSS 18.0 phần 2

Tự học SPSS

Hướng dẫn sử dụng phần mềm phân tích thống kê SPSS 18.0 phần 2

HuongDanSuDungSPSS_P2.1

Hướng dẫn sử dụng SPSS phần 2 tại đây

View original post

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: